Jdi na obsah Jdi na menu

!!! NOVÉ STRÁNKY NAJDETE NA WWW.JBCL.CZ!!!

Tyto již nejsou aktualizovány.

Jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává ovoce v pravý čas.  

 

Jsme společenstvím lidí, co věří v Ježíše Krista, který přišel na svět jako člověk, aby nám daroval nekončící život. 

Představte si strom. Navenek nějak vypadá, ale to podstatné není vidět. Uvnitř pulzuje život, který přichází kořeny a prochází kmenem, větvemi až do listů. Naše víra není jen rozumná úvaha o Bohu, nějaká statická poučka, to, co je vidět na první pohled. Je to stále rostoucí, lidskému oku ukrytá zkušenost, která má sílu ovlivňovat a motivovat naše životy podle svého. Výše zmíněné motto je částí prvého žalmu, a pokud si přečtete jeho pokračování, snadno nabudete dojmu, že je třeba se hodně snažit, abyste byli „tím stromem, který nese ovoce v pravý čas a cokoli podnikne, se mu zdaří“. My tomu rozumíme jinak. Strom sám v sobě má život. Tím stromem nejsme my, ale Ježíš Kristus, který má moc život předávat. On sám je životem, který není omezen smrtí a dokáže zplodit dobré a užitečné skutky na kterých se můžeme podílet i my. Stačí jediné. Přestat si hrát na boha, na to co umím a dokážu, a poddat mu vše. A co potom? Stačí mu důvěřovat.

 

Pravidelná setkání: NEDĚLE 9:30

rozhovory, modlitby, písně, ze života víry - Mariánská 551

Další aktivity:

Jednou měsíčně se scházejí děvčata školního věku. "Kecky" Leccos zajímavého si vyrobí, jsou spolu a hlavně si pokecají. Kecky vedou Bára a Diana. Pomalu nám odrůstají děti školního věku a máme tu jiniory. Jednou za měsíc v sobotu se scházíme ve sborové klubovně, kde je prostor pro spoustu otázek, které se našim mládežníkům honí hlavou. Hrajeme hry, jíme, povídáme a taky zed přespíme do neděle. Říkáme si Coolna. Prostě Kůlna:-)

Od jara do podzima vyrážejí do lesů tátové a synové, aby zažili společně dobrodružství jménem airsoft. Volí různé strategie, rozdělují se na bojové týny a taky zbyde čas na sdílení zážitků z boje. Postupně se k nám přidávají kamarádi, které rodiče neradi vidí u počítačů. Airsoftový klub jsme nazvali David, podle chlápka, který se z pastýře vypracoval až na krále. Bojoval totiž čestně.

Řad aktivit se odehrává pod hlavičkou Krok pro všechny generace o.s. které najdete zde 

 

 

 O h l é d n u t í   z a   p r á z d n i n a m i

031m.jpg

O letošních prázdninách jsme uspořádali "puťák" nepuťák. Zůstali jsme utábořeni na jednom místě. "Dobrá parta" pokračovala v objevování dalšího důležitého tématu: Bohatší je ten, kdo obdarovává druhé. To jsme si hned vyzkoušeli při drobné pomoci na ovčí farmě. Naše téma vhodně doplňovaly příběhy lidí, kteří dali svůj vlastní život  a rozhodli se odejít do dalekých zemí sdílet s opovrhovanými domorodci svoji víru v Krista. A nebyli to žádní Amíci, ale byli to Moravani. Na počátku pro ně byl důleřitější Ježíš než prázdné náboženství, a tak uprchli před pronásledováním z Moravy. Později se nechali Kristem vést dál: Do Grónska, na ostrov Svatého Tomáše a nebo do Jižní Afriky.

Dny strávené na farmě v Janovicích se pro nás staly neopakovatelným zážitkem. A ani jsme nepotřebovali internet:-)

 

140m.jpg

043.jpg

123.jpg

077.jpg

007.jpg059.jpg